СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРОВАНОГО МІСЬКОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

  • І.В. Гукалова
Ключові слова: міський розвиток, місто, урбанізація, геоурбаністика, соціальна географія, Україна

Анотація

Стаття присвячена становленню нової парадигми міського розвитку, згідно з якою місто має бути комфортним, безпечним, чистим, креативним і зручним для життя. Орієнтиром обирається стабільний і гармонійний розвиток міських поселень в їх взаємодії із сільською місцевістю на основі дієвої економіки, сталого відтворення людського потенціалу та його ефективної зайнятості, збільшення рівня і поліпшення якості життя населення, у т.ч. шляхом максимального використання інтегрального потенціалу території. Водночас, урбанізація є географічно специфічним процесом і її результати можуть бути зовсім різними відповідно до особливостей освоєння і розвитку тієї чи іншої території. Розглянуто особливості і проблеми сучасного міського розвитку в Україні, які мають бути взяті до уваги при формуванні новітніх стратегій.

Посилання

1. Гукалова І.В. Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України. Український географічний журнал, 2018. №1. С. 30-38.
2. Житловий фонд України у 2016 р. Статистичний бюлетень. К.: Держслужба статистики, 2017. 74 с. 3. Забезпечення сталого розвитку міст
як складова соціально-економічної модернізації регіонів України. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1611
4. Мінекології назвало 15 найбрудніших міст України. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1669694-minekologiyi-nazvalo-15-naybrudnishikh-mist-ukrayini
5. Нагорняк Т.Л. Урбанізаційний та агломераційний компоненти соціально-політичних процесів української сучасності. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків, 2015. Вип. 1 (9). Ч. 2. С. 97-104.
6. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ООН, 2015. 45 с.
7. Склярук Н. . Формування стратегії розвитку економіки малих міст в контексті ринкових реформ: автореф. дис. … канд. екон. наук. Харків, 2003. 24 с.
8. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. – 176 с.
9. Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 2011. 598 p.
10. Park R. Human Communities: The City and Human Ecology. New York: Free Press, 1952. 278 p.
11. Wirth L. Urbanism as a way of Life. American Journal of Sociology, 1938. № 44 P. 1-24.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
51-57
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ