ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ КОНТЕНТ

  • І.І. Костащук
Ключові слова: релігійний простір, конфесійний простір, чинники формування релігійного простору, чинники формування конфесійного простору

Анотація

У процесі написання статті розкрито вплив різних географічних чинників на процес формування релігійного простору та його складників у світлі суспільно-географічного дослідження. Виокремлено вплив історико-географічних, природно-географічних, суспільно-географічних та інших груп чинників. Особливо виділено вплив соціально-географічного складника суспільно-географічних чинників, серед яких окремо виділено помітний вплив демогеографічних та етнонаціональних особливостей населення окремих регіонів.

Посилання

1. Історія релігії в Україні: навч. посіб. / за ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького П.Л. Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. К.: Т-во «Знання»: КОО, 1999. 735 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
78-83
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ