ВИМУШЕНА ЗМІНА ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ВНАСЛІДОК ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА АНЕКСІЇ КРИМУ

  • Д.С. Мальчикова
  • К.І. Ковальова
  • Л.В. Лозова
Ключові слова: суспільні перетворення, внутрішня міграція, вимушено переміщені особи, антитерористична операція, рівень зайнятості, безробіття

Анотація

У статті проаналізовано умови та рівень зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які опинилися безробітними та соціально незахищеними внаслідок нестабільної політичної ситуації на Сході України. Визначено причини й наслідки масових внутрішніх міграційних потоків населення зі Сходу України та Автономної республіки Крим. Проаналізовано рівень моральної готовності до зміни місця проживання серед статево-вікової структури України.

Посилання

1. «Независимое бюро новостей». URL: http://www.polytech21.ru
2. Алисов Н.В., Хорев. Б.С. Экономическая и социальная география мира. М.: Гардарики, 2003. 215 с.
3. Бакишаев Д.К., Иванов Д.В. Международное правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции. М.: «Проект», 2013. 392 с.
4. Баталов О.А., Піцик М.А., Малиновська О.А. Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в умовах політичних та соціально-економічних загроз. «Соціальна політика». 2014. № 17. С. 23. URL: http://www.niss.gov.ua
5. Дорош С. Переселенці з Донбасу: «За що це нам?» ВВС Україна. 2016. URL: http://www.bbc.com
6. Дюк А.А. Розвиток міграційних процесів на території України. Кримський вісник. 2014. № 6. С. 6. URL: http://dsr.univ.kiev.ua
7. Коровай Є. «Аргумент». Экономический журнал. 2014. № 3. URL: http://argumentua.com
8. Міграційний рух населення, 2001 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; П.П. Забродський (відп. за вип.). К.: Б.в., 2002. 27 с.
9. Міграційний рух населення, 2005 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; П.П. Забродський (відп. за вип.). К., 2006. 27 с.
10. Міграційний рух населення, 2010 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; Н.П. Павленко (відп. за вип.). К.: Б.в., 2011. 27 с.
11. Міграційний рух населення, 2011 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; О.А. Вишневська (відп. за вип.). К.: Б.в., 2012. 27 с.
12. Міграційний рух населення, 2012 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; О.А. Вишневська (відп. за вип.). К.: Б.в., 2013. 45 с.
13. Міграційний рух населення, 2013 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; О.Е. Остапчук (відп. за вип.). К.: Б.в., 2014. 45 с.
14. Міграційний рух населення, 2014 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; О.О. Кармазіна (відп. за вип.). К.: Б.в., 2015. 420 с.
15. Міграційних руй населення, 2015 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; О.А.Вишневська (відп. за вип.). К.: Б.в., 2016. 316 с.
16. Міграційний рух населення, 2016 рік: Статистичний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення; О.А. Вишневська (відп. за вип.). К.: Б.в., 2017. 314 с.
17. Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на початку ХХІ сторіччя. К.: ВПЦ Київський університет, 2009. 216 с.
18. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. № 3460 – VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 21. Ст. 4.
19. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1972 – VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 14. Ст. 1.
20. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 19 березня 2014 р. № 1207 VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 12. Ст. 1.
21. Смаль В. Велике переселення: скільки в Україні переміщених осіб і як склалась їх доля. Економічна правда. 2016. № 6. С. 24–25.
22. Собчук Ю.А. Соціальна допомога. СEDOS. 2018. URL: https://cedos.org.ua
23. Шевченко О.В., Жук В.І. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ. Національний інститут стратегічних досліджень. 2015. С. 92. URL: http://www.niss.gov.ua
24. Юдина Т.Н. Социология миграции. М.: Академический Проект, 2001 314 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
92-97
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ