РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ СЕЗОННОГО ТИПУ НА ПРИКЛАДІ ФОП «КОРАЛ» (М. ГОЛА ПРИСТАНЬ)

  • О.В. Машкова
Ключові слова: заклад розміщення сезонного типу, раціональне використання природних ресурсів, екологічна сертифікація, програма екологічної сертифікації «Зелений ключ», ФОП «Корал» (м. Гола Пристань)

Анотація

У статті узагальнено особливості раціонального використання природних ресурсів у сезонних закладах розміщення на прикладі ФОП «Корал», м. Гола Пристань. У статті розглянуто види сезонних закладів розміщення, проведено аналіз внутрішнього середовища ФОП «Корал», систематизовано міжнародний досвід екологічної сертифікації в закладах розміщення. Стаття містить розробку сучасної концепції щодо  раціонального використання природних ресурсів на підприємствах ФОП «Корал».

Посилання

1. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперайтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту: навч. посібник. 2-е вид., перероб. та допов. К.: Альтерпрес, 2008. 288 с.
2. База отдыха Мрия. URL: http://gport.com.ua/mriya.html
3. В Україні зареєстровано Раду із зеленого будівництва. URL: https://economics.unian.ua/energetics/609483-v-ukrajini-zareestrovano-radu-izzelenogo-budivnitstva.html
4. ДСТУ 4527: 2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення». URL: http://info-tour.org/geo_htm/chapter9/9.06_documents_list_accommodation.htm
5. «Зелені технології»: альтернатива існує. URL: http://www.esz.org.ua/?p=10096.
6. Левицька І.В., Корж Н.В., Онищук Н.В. Готельна справа: навч. посіб. К.: Київський національний торговельно-економічний університет; Вінниця: Едельвейс і К, 2015. 580 с.
7. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
8. Матиящук О.В., Ашмаріна Г.Р., Матиящук А.М., Салавор О.М. Екологічні готелі як інноваційна концепція в індустрії гостинності. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer42/242.pdf.
9. Мини дом. Купол-дом. Проект «Скиф». Строительство под заказ. URL: https://sacralis.in.ua/p43433201-mini-dom-kupol.html
10. Новітні способи утилізації відходів та очистки труб від компанії «Біо-Ензим». URL: http://news.if.ua/news/4146.html
11. Общественная организация «Экологическая инициатива». URL: http://ecological-initiative.org.ua
12. Особливості екоготелів: їх розвиток і маркування. URL: http://ecorada.com.ua/index.php/77-novini/582-osoblivosti-ekogoteliv-jikh-rozvitokta-markuvannya.html
13. Переваги та недоліки світлодіодних ламп. URL: https://www.oporaua.org/articles/7456-perevagy-ta-nedoliky-svitlodiodnyh-lamp
14. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 408 с.
15. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: підручник. К.: Альтерпрес, 2009. 447 с.
16. Строительство деревянных домов из оцилиндрованного бревна и клееного боуса. URL: http://proekti.com.ua/russian/prices
17. Green Key Criteria. URL: http://www.greenkey.global/criteria
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
98-103
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ