ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ МІСТА ЛЬВОВА

  • М.А. Петровська
  • С.В. Петровський
Ключові слова: домогосподарство, доходи, видатки, споживча поведінка

Анотація

Оцінено чинники, які впливають на процеси управління доходами і видатками домашніх господарств м. Львова, за допомогою метода анкетування простежено особливості споживчої поведінки домогосподарств та її вплив на формування доходів і видатків у межах адміністративних районів м. Львова. Бланк анкети масового опитування містив 30 запитань. Опитано 420 респондентів у 2014 р. в усіх адміністративних районах м. Львова (репрезентативний вибір проби). Анкети обробено за допомогою пакету програми «ОСА». З’ясовано, що споживча поведінка домогосподарств залежить від статево-вікових ознак, наявності дітей у сім’ї, рівня освіти й інших характеристик.

Посилання

1. Домогосподарства Львівської області: статистичний збірник. Львів, 2014. 188 с.
2. Соціальні індикатори рівня життя населення Львівської області: статистичний збірник / за ред. С. Зимовіної. Львів, 2015. 163 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
104-110
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ