РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МОЛОДІ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • І.О. Степанець
Ключові слова: територіальна організація влади, децентралізація влади, реформа місцевого самоврядування, молодь, органи місцевого самоврядування

Анотація

У статті розкрито взаємозв’язки молоді, передусім студентства, з органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади. Проведено власне суспільно-географічне дослідження, проаналізовано дані, які інтерпретують позицію студентства щодо ефективності роботи органів місцевого самоврядування в регіональному контексті. Результати дослідження мають практичну цінність та можуть бути використані органами місцевого самоврядування або молодіжними організаціями в подальшій діяльності.

Посилання

1. Співпраця органів влади та інститутів громадянського суспільства у сфері державної молодіжної політики в Україні: наук. розробка / авт. кол.: Є. Бородін, І. Хохрякова, Т. Тарасенко та ін. К.: НАДУ, 2012. 56 с.
2. Олійник Я., Пістун М., Мельничук А. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспек. Економіка України. 2015.№ 12. С. 39–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_12_5.
3. Степанець І. Зайнятість молоді в умовах децентралізації влади в Україні: суспільно-географічне дослідження. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. Вип. 793: Географія. С. 41–46.
4. Степанець І. Теоретичні та нормативно-правові основи територіальної організації влади в Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Географія». 2016. Вип. 28. № 3–4. С. 125–133.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
129-134
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ