МІСТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ (ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ)

  • О.С. Суптело
Ключові слова: глобальні міста, глобальні міста України, демографічні аспекти, частка населення в регіоні, частка населення в країні

Анотація

У статті здійснено аналіз демографічних аспектів розвитку міст України в контексті концепції глобальних міст. Вивчено основні демографічні критерії виділення міст як глобальних та представлено перелік потенційно можливих глобальних міст на території України, а саме такі міста, як: Київ, Харків, Одеса, Дніпро. Проаналізовано динаміку чисельності населення 4-х міст-мільйонників за період незалежності країни – 1991–2018 рр. Розраховано та проаналізовано динаміку частки населення у відповідних регіонах та країні загалом для потенційних глобальних міст за період дослідження. Здійснено групування міст за демографічними характеристиками в контексті концепції глобальних міст та визначено наявні глобальні міста (місто Київ); перспективні глобальні міста, що мають значний вплив у регіоні та країні (місто Харків); малоперспективні глобальні міста, що мають незначний вплив у регіоні та країні (міста Одеса та Дніпро).

Посилання

1. Воронін І. Формування глобальних міст як результат впливу процесів глобалізації й інформатизації на систему розселення. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «География». 2009. Т. 22 (61). № 2. С. 167–172. URL: http://sn-geography. crimea.edu/arhiv/2009/uch_22_2g/020_voron.pdf.
2. Глазычев В. Урбанистика. М.: Европа, 2008. 220 с.
3. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. URL: http://www.dneprstat.gov.ua/.
4. Головне управління статистики у м. Києві. URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/.
5. Головне управління статистики в Одеській області. URL: http://od.ukrstat.gov.ua/index.html.
6. Головне управління статистики у Харківській області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/.
7. Гусева Н. Особенности функционально-пространственной организации глобальных городов Восточно-Европейского. Магілёўскі мерыдыян: навуковы часопіс. 2018. С. 58–65.
8. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Дорошенко Л. Демографія: навчальний посібник для студентів вузів. К.: МАУП, 2005. 112 с.
10. Матвеева О. Глобальные города – города, меняющие социально-культурное пространство. Вестник науки Сибири. 2015. № 1 (16). С. 93–97.
11. Сассен С. Глобальный город: Нью-Йорк, Лондон, Токио. Princeton University Press, 1991. 410 с.
12. Слука Н. Геодемографические феномены глобальных городов: Ойкумена. Смоленск, 2009. 317 с.
13. Суптело О., Гусєва Н. Розподіл міст України за їх питомою вагою в населенні регіонів в аспекті переходу до поліцентричного регіонального розвитку. Регіон – 2016: суспільно-географічні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14–15 квітня 2016 р.) / гол.
ред. колегії Л. Нємець. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 121–124.
14. Суптело О. Суспільно-географічні передумови виникнення глобальних міст. Другі Сумські наукові географічні читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (м. Суми, 10–12 листопада 2017 р.). Суми, 2017. С. 42–45.
15. Топчієв О. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2005. 632 с.
16. Globalization and World Cities. URL: http://www.lboro.ac.uk/gawc/couro1.html.
17. Taylor P. The New Geography of Global Civil Society: NGOs in the World City Network. GaWC Research Bulletin. 2004. № 144.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
135-141
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ