СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Н.Д. Хоцевич
  • Н.Н. Коцан
Ключові слова: агропромислове виробництво, сільське господарство, сільськогосподарська продукція, підприємство, господарства, Волинська область

Анотація

У статті досліджено поняття агропромислового виробництва, проаналізовано специфіку його сучасного стану, висвітлено основні тенденції та перспективи розвитку в контексті модернізації суспільних відносин й запровадження нових інфраструктурних моделей забезпечення функціонування агропромисловості. Розглянуто особливості розвитку сільського господарства в межах Волинської області. Встановлено пріоритетні напрями агропромислового виробництва в області.

Посилання

1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. К.: КНЕУ, 2013. 779 с.
2. Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації. URL: http://agrovolyn.com/main.php.
3. Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016–2020 рр. 2016. URL: http://agrovolyn.com/program.php?news=739.
4. Мордінов О.Г. Управління аграрним природокористуванням в умовах ринкової трансформації: монографія. К.: УАДУ, 2000. 344 с.
5. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Провотар Н.І. Географія агропромислових комплексів: навч. посібник. Київ: Либідь, 1997. 200 с.
6. Потапова А.Г., Лемехова А.С. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Волинської області. Часопис соціально-економічної географії. 2014. № 16 (1). С. 123–126.
7. Регіональна економіка: підручник / за ред. Є.П. Качана. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. 800 с.
8. Статистичний щорічник Волинь 2016 ГУС у Волинській області / за ред. В.Ю. Науменка. Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області, 2017. 455 с.
9. Сосницька Я.С. Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподарського виробництва (на прикладі Волинської області). Луцьк, 2015. 198 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
150-154
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ