ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ВАРІАЦІЙ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА СЕЙСМОТЕКТОНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУРАХ

  • В.В. Ігнатишин
  • Т.Й. Іжак
Ключові слова: землетруси, сейсмотектонічні процеси, аеродинамічні параметри, сучасні горизонтальні рухи, геодинамічний стан, деформометр, швидкість вітру, напрям вітру, температура повітря

Анотація

Існують фактори, які впливають на стан протікання геологічних процесів у регіоні, зокрема метеорологічні та гідрологічні. Вони досліджуються тривалий період, отримано результати, що виявили особливості екологічного стану навколишнього середовища. Особливе місце серед факторів-завад займають аеродинамічні характеристики, які на даний час вивчені недостатньо. Метою дослідження є вивчення впливу аеродинамічних характеристик атмосферного повітря на протікання сейсмотектонічних процесів у регіоні. Методика дослідження включає аналіз динамічних характеристик рядів спостережень параметрів метеорологічного та геодинамічного стану регіону за 2017 рік. У результаті дослідження відмічено зв'язок варіацій аеродинамічних параметрів та сейсмотектонічних процесів у Закарпатському внутрішньому прогині.

Посилання

1. Методика обробки і аналізу даних геофізичного моніторингу сейсмотектонічних процесів в Закарпатті та деякі його результати / Т. Вербицький, О. Кендзера, В. Кузнєцова, Р. Кутас, Л. Литиніна, Б. Бойко, С. Вербицький, Ю. Вербицький,
В. Ігнатишин, М. Бевзюк, Я. Різник, В. Шляховий. Геофиз. журнал. 2000. 22. № 3. С. 9–17.
2. Деформометричні методи вивчення геофізичних процесів на базі Карпатського геодинамічного полігону / В. Ігнатишин, Н. Шульга, І. Ярема, О. Новотна, М. Нарівна, Л. Коваль. Праці НТШ. Львів. 2006. С. 140−147.
3. В.В. Игнатишин, Д.В. Малицький. Геофізичні спостереження в Закарпатті та їх результати. Геодинаміка. 2013. № 2 (15). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 154–156.
4. В.В. Ігнатишин, Д.В. Малицький, Ю.П. Коваль. Геодинамічна модель та сейсмічний стан Закарпаття за результатами деформаційних спостережень. Геодинаміка. 2013. №2. (15). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 157–159.
5. Ігнатишин В.В. Дослідження гідрогеологічного аспекту сейсмотектонічних процесів в Закарпатському внутрішньому прогині. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85- річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. КНУ імені Тараса Шевченка.-К.: Прінт-Сервіс, 2018. 361 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
177-183
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ