Поточний номер

№ 19 (2023): Науковий вісник ХДУ Серія Географічні науки
Опубліковано: 2023-12-21
Переглянути всі випуски

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» (Категорія «Б») – це науково-теоретичний журнал географічного спрямування, заснований у 2014 р. Засновником журналу є Херсонський державний університет. 

Відповідно до політики редакційної колегії метою та завданнями видання є: публікація результатів наукових досліджень, ознайомлення наукової спільноти з новітніми досягненнями в галузі географічної науки і освіти. Метою видання журналу є поширення географічних знань, обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних науковців. Журнал публікує результати досліджень у сфері географічної науки та освіти з усього світу, приділяючи при цьому першочергову увагу дослідженням території України і її освітньо-наукового простору.

Метою журналу є  висвітлення актуальних питань суспільно-географічних досліджень; природничо-географічних та геоекологічних досліджень; географії рекреації та туризму тощо. Журнал інформує також про події наукового життя та географічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з географічної тематики.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23950-13790 ПР від 26 квітня 2019 р.КВ № 23955-13795ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN: Print 2413-7391, Online 2663-2780.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальностями 103 «Науки про Землю», 106 «Географія» відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1)

Вісник розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Профіль журналу у Google Schoolar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tFWlfMgAAAAJ&hl=uk

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. 

У журналі висвітлюються актуальні питання суспільно-географічних досліджень; природничо-географічних та геоекологічних досліджень; географії рекреації та туризму тощо. Журнал інформує також про події наукового життя та географічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з географічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань географічної науки.

Цільовою аудиторією журналу є студенти, здобувачі наукових ступенів, викладачі закладів вищої освіти, науковці та практики, а також усі, хто цікавиться актуальними фундаментальними і прикладними досягненнями географічної науки і освіти.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою,

головний редактор,

доктор географічних наук, доцент,

декан факультету біології,

географії і екології ХДУ

І. О. Пилипенко