Поточний номер

№ 10 (2019): Вісник ХДУ Серія Географічні науки
Опубліковано: 2019-09-13

СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Переглянути всі випуски

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» – це науково-теоретичний журнал географічного спрямування, заснований у 2014 р. Засновником журналу є Херсонський державний університет. 

Відповідно до політики редакційної колегії метою та завданнями видання є: публікація результатів наукових досліджень, ознайомлення наукової спільноти з новітніми досягненнями в галузі географічної науки і освіти. Метою видання журналу є поширення географічних знань, обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних науковців. Журнал публікує результати досліджень у сфері географічної науки та освіти з усього світу, приділяючи при цьому першочергову увагу дослідженням території України і її освітньо-наукового простору.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23950-13790ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN: Print 2413-7391, Online 2663-2780.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від № 1222 від 07.10.2016 року (Додаток № 8)

Галузь знань: 10  Природничі науки. Наукові спеціальності: 103 Науки про Землю, 106 Географія.

Вісник розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Профіль журналу у Google Schoolar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tFWlfMgAAAAJ&hl=uk

У журналі висвітлюються актуальні питання суспільно-географічних досліджень; природничо-географічних та геоекологічних досліджень; географії рекреації та туризму тощо. Журнал інформує також про події наукового життя та географічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з географічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань географічної науки.

Цільовою аудиторією журналу є студенти, здобувачі наукових ступенів, викладачі закладів вищої освіти, науковці та практики, а також усі, хто цікавиться актуальними фундаментальними і прикладними досягненнями географічної науки і освіти.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою,

головний редактор,

доктор географічних наук, доцент,

декан факультету біології,

географії і екології ХДУ

І. О. Пилипенко