ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • А.Л. Мельничук
Ключові слова: просторові трансформації, міська територія, польове дослідження, ГІС, ядро трансформації

Анотація

Дослідження перетворень міського простору має на меті відобразити їх зміни під впливом головних магістральних напрямів розвитку у високоглобалізованому світі. Через механізми перебудови просторових господарських, розселенських та інших видів зв’язків можлива трансформація функцій окремих міських територій. Глибинні трансформації компактних територій міст України в пострадянський період їх розвитку пов’язані з докорінною зміною функції, є похідною переходу міського розвитку через кризу до нових форм існування. Сучасні міста є продуктом розвитку за значні періоди. Їхня територія є вмістилищем та носієм пам’яті, наслідком організації міських просторів у минулому, зміни основних історико-географічних зрізів (розвитком від кризи до кризи). Тривалість стабільних умов та законів розвитку міських територій, які визначали закономірності організації міських просторів, була досить значною. Від епохи домінування індустрії в розвитку міст і до сьогодні вона почала суттєво скорочуватись. Польове дослідження в цих умовах залишається надійним методом отримання достовірної інформації та наукових результатів. У статті акцентується на нових підходах до його реалізації.

Посилання

1. Мельничук А. Підходи до визначення історико-географічних зрізів формування та розвитку суспільно-географічного комплексу України. Історія української географії. 18. С. 90–96.
2. Melnychuk A., Khmelnytskyi O. Directions and peculiarities of territorial functional changes in a medium size Ukrainian town in the post-soviet period of development (case of Berdychiv). Економічна та соціальна географія. С. 68–74.
3. Melnychuk A., Kovalchuk S. Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv. Економічна та соціальна географія. С. 65–75.
4. Мельничук А.Л., Пальчук М.В. Процес джентрифікації в історичній частині Печерського райому міста Києва: суспільно-географічний аспект. Географія і сучасність. С. 197–202.
5. Мальчикова Д.С. Використання ГІС/ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Х.: Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. 2010. Вип. 12. С. 123–128.
6. Topchiyev O.H., Malchykova D.S., Shashero, A.M. (2011), “Methodological principles and methodical scheme of spatial planning in regions”, Regional problems of Ukraine. “Metodolohichni pryntsypy ta metodychna skhema heoplanuvannya rehioniv”, Rehionalni problemy Ukrayiny. PP Vyshemyrskyy, Kherson. Р. 318–329.
7. 1. Пилипенко І.О., Мальчикова Д.С. Методи та методики суспільно-географічних досліджень: навчальний посібник. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. 156. С. 2.
8. Пилипенко І.О. Загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу «центр-периферія». Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон.: зб. наук. праць. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. Вип. 17(2). С. 79–85.
9. Tuan Yi-Fu. Space and Place: Humanistic Perspective. Philosophy in Geography. Р. 387–427.
10. Ingold T. Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. New York, Routledge, 2011. 253 c.
11. Ingold, T. 2010. Footprints through the weather-world: walking, breathing, knowing. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.). 2010. Special issue: S. 121–139.
12. Olsen С.S., Hawkins H. Archiving an urban exploration – MR NICE GUY, cooking oil drums, sterile blister packs and uncanny bikinis. Сultural geographies. 2016. Vol 23. Issue 3. P. 531–543.
13. Cities Methodologies 2014: Walking Roundtable - Learning to Walk. URL: http://www.ucl.ac.uk/urbanlab/events/CM2014-walking-methodologiesroundtable
14. Creative Practice Primer project: A Walk Through the City. URL: https://experimentalnetwork.wordpress.com/creative-practice-primer-2/creativepractice-primer-project-walk/
15. DeSena J.N. The Gentrification and Inequality in Brooklyn: New Kids on the Block. Lexington Books.
P. 116.
16. Nuvolati G. (2009) Quality of Life in Cities: A Question of Mobility and Accessibility. In: Møller V., Huschka D. (eds) Quality of Life and the Millennium Challenge. Social Indicators Research Series. Vol 35. P. 177–191.
17. Mezentsev K., Pidgrushnyi G., Mezentseva N. Challenges of the Post-Soviet Development of Ukraine: Economic Transformations in Demographic Changes and Socio-Spatial Polarization Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond. 2015.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
191-197
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ