СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

  • І.Г. Пандяк
Ключові слова: сталий розвиток, готельне господарство, туризм, інфраструктура гостинності

Анотація

У дослідженні зосереджено увагу на актуальності сталого розвитку готельної сфери, неадекватності оцінки ступеня впливу цієї субгалузі туризму на природний та соціальний простір. Проаналізовано основні напрями впливу сфери гостинності на навколишнє середовище і, як наслідок, погіршення не тільки екологічної, але й інвестиційної привабливості регіонів.

Посилання

1. Литвинова О. Стратегія розвитку сталого туризму в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Донецьк, 2013. 19 с.
2. Науковці оцінили шкоду туризму для довкілля. URL: https://maximum.fm/naukovci-ocinili-shkoduturizmu-dlya-dovkillya_n140857.
3. Сокол Т. Основи туристичної діяльності: навчальний посібник. К.: Грамота, 2006. 264 c.
4. Ткаченко Т. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 2-ге вид., випр. та доповн. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 463 с.
5. Best Western (2012). Select corporate hotel initiatives. URL: http://www.bestwestern.com/about-us/green-hotels/initiatives.asp.
6. Garvare R., Johansson P. Management for sustainability – a stakeholder theory. Total Quality Management. 2010. Vol. 21. № 7. P. 737–744.
7. Goldstein K., Primlani R. Current trends and opportunities in hotel sustainability. 2012. URL: http://www.hospitalitynet.org/news/4054752.html.
8. Pryce A. Sustainability in the hotel industry. Travel and Tourism Analyst. 2011. Vol. 6. P. 95–114.
9. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. URL: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
10. Todorov V., Marinova D. Models of sustainability: paper presented at the World IMACS/MODSIM Congress, Cairns. 2009. URL: http://www.mssanz.org.au/modsim09/D2/ todorov_D2a.pdf.
11. Travel and Hospitality Industry Outlook. 2018. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/travel-hospitalityindustry-outlook.html.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
276-281
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ