УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО: ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

  • Ю.О. Кисельов
  • С.П. Сонько
Ключові слова: геополітика, українсько-турецьке стратегічне партнерство, чорноморська доктрина, циркумпонтійська інтеграція, сакральна географія

Анотація

Відзначено важливу стратегічну роль українсько-турецьких взаємин у минулому й в умовах сьогодення як у двосторонньому форматі, так і в контексті реалізації чорноморської геополітичної доктрини України. Наголошено на сакрально-географічному аспекті українсько-турецького партнерства.

Посилання

1. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Чорноморська інтеграція України як основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2018. Вип. 8. С. 58–62.
2. Кисельов Ю.О. Сучасні проблеми реалізації чорноморської геополітичної доктрини України // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Треті Сумські наукові географічні читання» (м. Суми, 12 жовтня 2018 р.). Суми, 2018. С. 95–97.
3. Сонько С., Кисельов Ю. Розвиток балтійсько-чорноморської геополітичної стратегії як продовження ідей Степана Рудницького // Історія української географії. 2016. № 34. С. 98–102.
4. Липа Ю.І. Чорноморська доктрина // Всеукраїнська трилогія. Т. ІІ / [кер. проекту Василь Яременко]. К.: МАУП, 2007. 392 с.
5. Sonko S., Kyselov Iu. Development of BalticMediterranean geopolitical strategy as continuation of Stepan Rudnytskiy ideas // Часопис соціально-економічної географії. 2017. № 1(22). С. 22–25.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
51-55
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ