ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ

  • І.Г. Мельник
  • О.І. Деканенко
Ключові слова: терміни, поняття, понятійно-термінологічний апарат, географія населення, шкільний курс географії, умови навчання, прийоми навчання

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі формування в учнів понятійно-термінологічного апарату географії населення в шкільному курсі географії. Обґрунтовано основні умови, підходи та прийоми формування в учнів термінологічної грамотності в сегменті географії населення, наведено приклади завдань, спрямованих на опанування термінів і понять. На матеріалах географії населення розглянуто підходи до систематизації термінів і понять за різними критеріями.

Посилання

1. Бархинцева Н.Е. Формирование понятий в процессе обучения. URL: http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/410040/.
2. Назаренко Т. Формування системи географічних понять у старшокласників. Рідна школа. № 11 (листопад). 2010. С. 37–40.
3. Садовнікова Г. В. Співвідношення категорій концепт, поняття і значення у когнітивному термінознавстві. Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Т. 17. № 1. 2014. С. 156–164.
4. Філософський енциклопедичний словник / Голова редколегії В.І. Шинкарук. К.: Абрис, 2002. 751 с.
5. Безгодова Н. Співвідношення понять термінологія – професіоналізм – номенклатура. Вісник Львів. ун-ту. Серія Філол. 2004. Вип. 34. Ч. І. С. 458–463.
6. Самойленко В.М. Дидактика географії: монографія (електронна версія). К.: Ніка-Центр, 2013. 570 с.
7. Трофимова Е.Д. Обобщение педагогического опыта. Новые подходы к формированию понятийного аппарата учащихся на уроках истории и обществознания. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/144/6507/.
8. Стоянова О.Ф. Организация работы с понятиями в образовательном процессе по географии. URL: http://sud-sver.ru/obychenie/metod-kopilka/26-geografiya/153-organizacziya-raboty-s-ponyatiyamiv-obrazovatelnom-proczesse-po-geografii.html.
9. Способы формирования понятийного аппарата школьников в процессе изучения предметных тем: пособие-хрестоматия для учителя / Сост. Фисенко Т.И. / под ред. Л.П. Мошейко. Хабаровск: ХК ИРО, 2011. 60 с.
10. Лаврук М.М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів: навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 136 с.
11. Гусева С.Н. Формирование понятий в школьном курсе географии. URL: http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/605877/.
12. Усова А.В. Условия успешного формирования у учащихся научных понятий. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/usloviya-uspeshnogoformirovaniya-u-uchaschihsya-nauchnyh-ponyatiy.
13. Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. К.: Основи, 1994. 420 с.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
265-273
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА