ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ

  • М.О. Логвинова
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи (ВПО), переселенці, чинники розміщення, розселення, Україна

Анотація

Метою даної статті є аналіз чинників, які впливають на територіальну концентрацію внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. На основі міграційних теорій “Pull and Push” та теорії «м’яких та жорстких» факторів визначено чинники можливого розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні. Розглянуто регіональні особливості розміщення ВПО. Автором виділено чотири групи чинників, які впливають на розміщення внутрішньо переміщених осіб: природно-географічні, політичні, економічні, соціально-демографічні.

Посилання

1. Всеукраїнський перепис населення. doi : https://www.ukrcensus.gov.ua (дата звернення : 3.05.2019). [Аll-Ukrainian population census. Retrieved from: doi : https://www.ukrcensus.gov.ua (дата звернення : 3.05.2019) (In Ukrainian)].
2. Гусєва, Н.В. (2018). Внутрішні переміщення у Харківській області: загальнонаціональний вимір. «Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практтичної конференції. Харків, 264–270 [Husieva, N. (2018). Internal displacement in the Kharkiv region: a nationwide dimension. Region-2018: Optimal Development Strategy: Materials of International Sciences.-practical conf. Kharkiv, 264–270 (In Ukrainian)].
3. Демографія Окремих районів Донецької та Луганської областей. doi : http://www.dsnews.ua/ static/longread/donbas-ukr/demographiya-ordlo. html (дата звернення: 22.05.2019) [Demography of certain areas of Donetsk and Lugansk regions. doi : http://www.dsnews.ua/static/longread/donbas-ukr/ demographiya-ordlo.html (In Ukrainian)].
4. Лібанова, М.Е. (2014). Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України. Вісник Національної Академії Наук України, 12, 15–24 [Libanova, E.M. (2014) Forced relocation from Donbass: scope and challenges for Ukraine. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 12, 15–24 (In Ukrainian)].
5. Логвинова, М.О. (2019). Адаптація теорії «Pull and push» до розміщення внутрішньо переміщених осіб у Харківській області. «Регіон-2019: суспільно-географічні аспекти» : матеріали між¬нар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. Харків, 89–93 [Lohvynova, M.O. (2019). Adaptation of the theory «Pull and push» to the placement of internally displaced persons in the Kharkiv region. Region-2019: socio-geographical aspects: materials of the international scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists. Kharkiv, 89–93 (In Ukrainian)].
6. Міністерство соціальної політики України. doi : http://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html (дата звернення : 3.05.2019). [Ministry of Social Policy of Ukraine. Retrieved from: doi : http://www.msp.gov.ua/ timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html (дата звернення : 3.05.2019) (In Ukrainian)].
7. Новікова, О.Ф., Амоша, О.І., Антонюк, В.П. (2016). Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху. Київ : НАН України, 448 [Novikova, O.F., Amosha, O.I., Antoniuk, V.P. (2016). Internally Displaced Persons: from overcoming obstacles to success strategies. Kyiv : NAN Ukrainy, 448 (In Ukrainian)].
8. Скільки людей проживає в ОРДЛО. doi : https://politeka.net/ua/news/467088-skolko-lyudej-prozhivaet-v-ordlo/ (дата звернення : 13.05.2019) [How many lives in certain areas of Donetsk and Lugansk regions. doi : https://politeka.net/ua/ news/467088-skolko-lyudej-prozhivaet-v-ordlo/ (дата звернення : 13.05.2019) (In Ukrainian)].
9. Смаль, В., Позняк, О. (2016). Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція у приймаючих громадах. Київ, 93. doi : http:// pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/IDP_ REPORT_PLEDDG_edited_09.06.2016.pdf (дата звернення : 13.05.2019). [Smal, V., Pozniak, O. (2016) Internally Displaced Persons: Social and Economic Integration in Host Communities. Kiev, 93. doi : http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/ IDP_REPORT_PLEDDG_edited_09.06.2016.pdf (дата звернення : 13.05.2019) (In Ukrainian)].
10. Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration, Demography, 3(1), 47–57.
11. Niemets, L., Husieva, N., Suptelo, O., Sehida, K., Kobylin, P., Kliuchko, L. (2018). Migration Challenges of the 21st Century: The Experience of Ukraine. The International Business Information Management Conference (32nd IBIMA) (Seville, Spain, 15-16 November, 2018), 328–337.
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
27-33
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ