СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНИХ ВОДОПІЛЬ І ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ РІЧОК УКРАЇНИ

  • Є.Д. Гопченко
  • М.Е. Бурлуцька
  • М.Є. Романчук
  • М.О. Мартинюк
Ключові слова: максимальний стік, дощові паводки, весняне водопілля, умови формування стокових характеристик

Анотація

Визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль мають широке використання, але їх розрахунок в умовах обмежених вихідних даних слід віднести до недостатньо вивчених як у теоретичному, так у практичному відношеннях. Для нормального функціонування гідротехнічних споруд, а також для уникнення катастрофічних наслідків для населених пунктів необхідно якнайбільш точно розрахувати і прогнозувати максимальний стік. Недостатня ступінь вивчення особливостей формування максимального стоку річок України потребує подальшого розвитку дослідження. На відміну від сучасних нормативних документів, авторами статті пропонується узагальнена структура для дощових паводків і весняних водопіль. Різняться методики лише параметрами, які відносяться окремо для паводків і весняних водопіль.

У сучасних чинних в Україні нормативних документах використовується багатолітній досвід в області теорії і практики гідрологічних розрахунків, накопичених науково-дослідними інститутами і проектними водогосподарськими установами станом на 1975 рік.

Зокрема, за відсутності даних спостережень за максимальним стоком весняних водопіль рекомен­дується структура емпіричного типу з використанням залежності від розрахункових шарів стоку і кое­фіцієнтів, які характеризують дружність водопіль, обчислюваних за матеріалами річок-аналогів.

Для врахування зниження редукції максимальних модулів стоку в області невеликих водозборів (з площею менше 10 км2) вводиться у структуру формули параметр “b”.

Максимальний стік дощових паводків визначається з урахуванням розміру водозборів (при F<200 км2 – формула граничної інтенсивності, а при F>200 км2 – редукційна структура).

Методика розрахунку і прогнозів доведена до рівня їх використання.

Актуальність за минулий період пов’язана з необхідністю дослідження процесів формування характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль.

Посилання

1. Гопченко, Є.Д., Эль Фриги Хасен Лотфи (1988) Обоснование расчетной продолжительности притока воды со склонов в русловую сеть. 12 с. Депон. в УкрНИИНТИ, № 2576 – Ук. 88. [Hopchenko, Ye.D., Hassen Lotfi Frigi (1988) Justification of the estimated duration of water flow from the slopes to the channel p.12. Depon., UkrNIINTI, № 2576 – Ukr. 88].
2. Гопченко, Є.Д., Овчарук, В.А., Лобода, Н.С. (2014) Гідрологічні розрахунки : підручник. Одеса : ТЕС [Hopchenko, Ye.D., Ovcharuk, V.A., Loboda, N.S. (2014). Hydrological calculations. Odesa : ТЕС (in Ukrainian)].
3. Гопченко, Є.Д., Овчарук, В.А., Романчук, М.Є. (2017) Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль. Вісник Одеського державного екологічного університету. Вип. 21. 55 с. [Hopchenko, Ye.D., Ovcharuk, V.A., Romanchuk, M.Ye. (2017). Favoring the normative calculated base for determining the characteristics of the maximum flow of plank floods and spring water. Bulletin of Odessa state environmental universit], 21, p. 55 (in Ukrainian)].
4. Гопченко, Є.Д, Овчарук, В.А., Траскова, А.В. (2017) Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Дністер : монографія. Одеса : ТЕС, 251 с. [Hopchenko, Ye.D, Ovcharuk, V.A., Traskova, A.V. (2017) Rationing of the characteristics of the maximum runoff of spring water in the basin of the Dniester River. Odesa : ТЕС (in Ukrainian)].
5. Гопченко, Є.Д., Погорелова, М.П. (2018) Нормування розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні р. Прип’ять на базі формули об’ємного типу : монографія. Одеса : ТЕС, 134 с. [Hopchenko, Ye.D., Pohorelova, M.P. (2018) Rationing of the calculated characteristics of spring water in the basin of the Pripyat River on the basis of the volume-type formula. Odesa : ТЕС. (in Ukrainian)].
6. Джабур Кхалдун. (2002) О применимости некоторых региональных формул к расчету максимального стока дождевых паводков рек Карпат. Метеорология, климатология и гидрология. Вып. 40, 123–131 с. [Jabour Khaldun. (2002) About the applicability of some regional formulas to the calculation of the maximum runoff of rain patches of the Carpathian rivers. Metheorologe, climatology and hydrology, 40. pp. 123–131].
7. Ovcharuk, V., Hopchenko, Ye., Hoptsiy, M. (2016) Metod of determining the maximum flood for ungauged rivers of the Ukrainian Carpathians. Abstract book 2-nd pannex worshop of the climate system of the Pannonian basin, 1-3 june 2016, Hungarian meteorological service, Budapest, Hungary P.61. doi: 10.21404.
8. Shakirzanova, Zh.R., Hopchenko, Ye.D., Ovcharuk, V.A. (2018) Modelling of land surface waters. Odesa : TES, 111 p.
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
114-118
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ