АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ЧИ Є РЕАЛЬНІ УСПІХИ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД?

  • М.О. Барановський
Ключові слова: децентралізація, адміністративно-територіальна реформа, об’єднані територіальні громади, фінансові доходи громад

Анотація

У статті здійснено аналіз динаміки формування об’єднаних територіальних громад, визначено проблеми, які частково гальмують процеси децентралізації в Україні. Встановлено, що, попри стале зростання кількості територіальних громад, вони наразі покривають лише близько 40% території країни, в них мешкає 23,8% населення держави. У 88 адміністративних районах взагалі не створено жодної об’єднаної територіальної громади. Дуже низькою є частка територіальних громад, які сформувалися навколо міст обласного підпорядкування. В Україні зберігаються значні регіональні диспропорції як у розмірах новостворених територіальних громад, так і в рівнях їхньої фінансової автономії. Високою є частка малолюдних (до 5 тис. осіб) громад. За умов загального зростання власних доходів об’єднаних територіальних громад упродовж 2015–2018 років у 2,5 рази, доходів на одного мешканця – у 2,1 рази, фінансово автономними є лише 25% громад. Держава продовжує надавати новоствореним територіальним громадам фінансову допомогу через державний фонд регіонального розвитку та субвенції на розвиток інфраструктури.

Обґрунтовано, що показники, які використовуються центральними органами влади для моніторингу процесу децентралізації, лише частково відображають ефективність формування та діяльності об’єднаних територіальних громад. На основі використання кореляційного аналізу доведено, що зростання власних доходів об’єднаних територіальних громад визначається не результатами їхньої економічної діяльності, а регуляторними заходами держави. Встановлено, що збільшення власних доходів об’єднаних територіальних громад відбулося завдяки зростанню мінімальної та середньої заробітної плати в країні, зростанню вартості земель сільськогосподарського призначення та акцизів на тютюнові вироби, пальне та алкоголь. Залежність власних доходів об’єднаних територіальних громад від показників зростання заробітної плати і вартості підакцизних товарів становить 96-98%. Розкрито перспективи подальшого зростання власних доходів об’єднаних територіальних громад у результаті законодавчих змін у царині оподаткування земель й орендної плати за її використання. Запропоновано низку показників, які можуть використовуватися для об’єктивної оцінки економічної та фінансової ефективності діяльності об’єднаних територіальних громад.

Посилання

1. Барановський, М.О. (2017). Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення. Український географічний журнал, 4, 30–38. [Baranovskyi, M.O. (2017). Financial decentralization in Ukraine: peculiarities of implementation. Ukrainian Geographical Journal, 4, 30–38. (In Ukrainian)]. doi.org/10.15407/ugz2017.04.030 (дата звернення: 15.08.2019).
2. Ганущак, Ю.І. (2013). Територіальна організація влади: Напрямки змін. Львів : Видавництво «Астролябія». [Hanushchak, Yu.I. (2013). The territorial organization of power: Directions changes. Lviv : Publishing House Astrolabe. (In Ukrainian)].
3. Данилишин, Б.М., Пилипів, В.В. (2016). Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016, 1, 5–11. [Danylyshyn, B.M., Pylypiv, V.V. (2016). Decentralization in the EU countries: lessons for Ukraine. Regional economy, 1, 5–11. (In Ukrainian)].
4. Куйбіда, В., Ткачук, А., Забуковець-Ковачич, Т. (2010). Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід. Львів : Леста. [Kuybida, V., Tkachuk, A., Zabukovets-Kovachich, T. (2010). Regional Policy: Legal Regulation. World and Ukrainian experience. Lviv : Lesta (In Ukrainian)].
5. Мельничук, А.Л., Остапенко, П.О. (2016). Кращі практики місцевого самоврядування. Часопис соціально-економічної географії, 2016, 21(2), 114–121. [Melnychuk, A.L., Ostapenko, P.O. (2016). The best practices of a local government. Human geography journal, 21(2), 114–121. (In Ukrainian)].
6. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування (станом на 10 серпня 2019 року). (2019). Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL : https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/ library/file/443/10.08.2019.pdf. [Monitoring the decentralization process and reforming local selfgovernment (as of August 10, 2019). (2019). Kyiv : Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine. URL : https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/443/10.08.2019.pdf. (In Ukrainian)] (дата звернення: 15.08.2019).
7. Олійник, Я.Б., Остапенко, П.О. (2016) Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози. Український географічний журнал, 4, 37–43. [Oliinyk, Ya.B., Ostapenko, P.O. (2016). The Formation of amalgamated territorial Communities in Ukraine: Benefits, Risks, Threats. Ukrainian Geographical Journal, 4, 37–43. (In Ukrainian)]. doi.org/10.15407/ugz2016.04.037 (дата звернення: 15.08.2019).
8. Пелехата, О.В. (2015). Адміністративно-фінансова децентралізація як основа розвитку об’єднаних територіальних громад. Соціально-еконо- мічні проблеми сучасного періоду України, 6, 22–26. [Pelekhata, O.V. (2015). Administrative and financial decentralization as a basis for the development of united territorial communities. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 6, 22–26. (In Ukrainian)].
9. Сторонянська, І.З., Беновська, Л.Я. (2016). Перспективи та ризики зміцнення фінансової спроможності територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні. Економічний часопис ХХІ ст., 162(11-12), 84–88. [Storonianska, I.Z., Benovska, L.Ya. (2016). Prospects and risks of strengthening the financial capacity of territorial communities in the context of administrative-territorial reform in Ukraine. Economic journal of the twenty-first century, 162(11-12), 84–88. (In Ukrainian)]. doi.org/10.21003/ea.V162-17 (дата звернення: 15.08.2019).
10. Сторонянська, І.З., Патицька, Х.О. (2019). Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу. Регіональна економіка, 1(91), 3–13. [Storonіanska, I.Z., Patitskaya, H.O. (2019). Administrative-financial decentralization: reform goals and results of the first phase. Regional economy, 1(91), 3–13. (In Ukrainian)]. doi/re2019.01.003_u.php (дата звернення: 15.08.2019).
11. Ткачук, Анатолій. (2015). Скандинавський шлях. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції. Київ : Логос. [Tkachuk, Anatoliy (2015). Scandinavian way. Experience the reform of administrative and territorial structure and local governments of Denmark and in Sweden. Kyiv : Logos (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
9-15
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ