ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ

  • Д.С. Мальчикова
  • І.О. Пилипенко
  • А.Ю. Нападовська
Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, приморські регіони, рекреаційні ресурси, туристичний кластер, Херсонська область

Анотація

Стаття пропонує аналіз нових можливостей управління рекреаційними ресурсами приморських територіальних громад України у світлі процесів децентралізації і сучасних політичних, соціально-економічних і екологічних викликів. На основі порівняльного аналізу динаміки формування об’єднаних територіальних громад у 2015–2019 рр. встановлено відмінності перебігу процесів децентралізації в межах приморських районів в Україні та Херсонській області. Обґрунтовується, що на туристичний попит, а згодом і на місцеву економіку суттєво впливають як неочікувані загрози надзвичайного характеру (наприклад, пандемія COVID-19), так і прогнозовані сучасні кліматичні зміни, які можуть негативно вплинути, порушуючи доступ до рекреаційних ресурсів та змінюючи фізичні умови, в тому числі умови адаптації та відновлення людського організму. Наслідки зміни клімату створюють додаткові виклики та невизначеність, можуть суттєво трансформувати як прибережні простори, так і суспільну взаємодію в приморських громадах.

У статті обґрунтовано, що потенціал рекреаційних ресурсів приморських територіальних громад дає можливість покращити рівень їх фінансової спроможності шляхом наповнення місцевих бюджетів через розвиток відповідних територій. На прикладі Херсонської області визначені перспективи місцевого соціально-економічного розвитку, нові економічні можливості і напрями використання туристично-рекреаційного потенціалу шляхом міжнародного партнерства, зокрема участі Херсонської області та окремих територіальних громад у міжнародному проєкті «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Проаналізований вплив програми “DOBRE” на розвиток туристично-рекреаційної галузі Херсонської області, зокрема утворення туристичного кластеру, сформованого після об’єднання територіальних громад, мета його створення та основні напрями роботи. На основі проведеного дослідження визначено ключові проблеми і перспективи місцевого економічного розвитку, які можна вирішити шляхом міжнародного партнерства і стратегічного планування використання туристично-рекреаційного потенціалу і розвитку приморських територіальних громад.

Посилання

1. Amundsen, H. (2015). Place attachment as a driver of adaptation in coastal communities in Northern Norway. Local Environment, 20(3), 257–276. (in English). DOI: 10.1080/13549839.2013.838751 (дата звернення: 22.08.2020).
2. Barron, S., Canete, G., Carmichael, J., Flanders, D., Pond, E., Sheppard, S., & Tatebe, K. (2012). A climate change adaptation planning process for low-lying, communities vulnerable to sea level rise. Sustainability, 4(9), 2176–2208. (in English). DOI: 10.3390/su4092176 (дата звернення: 22.08.2020).
3. Clarke, B., Stocker, L., Coffey, B., Leith, P., Harvey, N., Baldwin, C., Cannard, T. (2013). Enhancing the knowledge-governance interface: Coasts, climate and collaboration. Ocean and Coastal Management, 86, 88–99. (in English). DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2013.02.009 (дата звернення: 22.08.2020).
4. Decentralisation Reform. Regions. (2020). URL: https://decentralization.gov.ua/gromada [Реформа децентралізалізації. Регіони. (2020). Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/gromada (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
5. Decentralisation: International Cooperation. (2020). URL: https://donors.decentralization.gov. ua/project/dobre [Децентралізація: міжнародна співпраця. (2020). Retrieved from: https://donors. decentralization.gov.ua/project/dobre (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
6. Dredge, D. (2010). Place change and tourism development conflict: Evaluating public interest. Tourism Management, Vol. 31(1), 104–112. (in English). DOI: 10.1016/j.tourman.2009.01.004 (дата звернення: 22.08.2020).
7. Farmsteads of rural green tourism (2020). URL: https://grygorivska-gromada.gov.ua/sadibisilskogo- zelenogo-turizmu-1525724246/ [Садиби сільського зеленого туризму. (2020). Retrieved from: https://grygorivska-gromada.gov.ua/sadibi-silskogozelenogo- turizmu-1525724246/ (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
8. Geoportal of the administrative-territorial system of Ukraine (2019). URL: http://atu.minregion. gov.ua/ua/home [Геопортал адміністративно-територіального устрою України (2019). Retrieved from: http://atu.minregion.gov.ua/ua/home (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
9. In the Kherson region will create a new touristrecreation cluster. (2018). URL: http://pivdenukraine. com.ua/2018/03/05/na-xersonshhini-stvoryat-novijturistichno- ozdorovchij-klaster/ [На Херсонщині створять новий туристично-оздоровчий кластер. (2018). Retrieved from: http://pivdenukraine.com. ua/2018/03/05/na-xersonshhini-stvoryat-novijturistichno- ozdorovchij-klaster/ (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
10. Jurjonas, M. & Seekamp, E. (2020). A commons before the sea: climate justice considerations for coastal zone management. Climate and Development, 12(3), 199–203. (in English). DOI: 10.1080/17565529.2019.1611533 (дата звернення: 22.08.2020).
11. Malchykova, D., Gukalova, I., Omelchenko, N., Napadovska, H. (2019). Integrated coastal zone management: restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform. The 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management. (SGEM, 19 (5.1), 2019) 407–414. (in English). DOI: 10.5593/ sgem2019/5.1/S20.051 (дата звернення: 22.08.2020).
12. Malchykova, D.S., Bielaia, I.S. Decentralization practice in the Кherson region: territorial community resources and land management problems. Odesa National University Herald. Geography and Geology, 25, 1 (36). 110–125 [Мальчикова, Д.С., Бєлая, І.С. (2020) Практика децентралізації в Херсонській області: територіальні ресурси громад і проблеми землеустрою. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 25, 1 (36). 110–125 (in Ukrainian)]. DOI: 10.18524/2303- 9914.2020.1(36).205171 (дата звернення: 22.08.2020).
13. Mashkova, O., Napadovska, Н. (2018). Prospects of tourism development in the united national territorial communities of Kherson region. Scientific and practical collection of Kyiv National University T. Shevchenko. Series: Geography and Tourism. (42) [Машкова, О.В., Нападовська, Г.Ю. (2018). Перспективи розвитку туризму в об’єднаних територіальних громадах Херсонської області. Науково-практичний збірник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Географія і туризм. (42) (in Ukrainian)].
14. McElduff, L., & Ritchie, H. (2018). Fostering coastal community resilience: mobilising peopleplace relationships. Area, 50, 186– 194. (in English). DOI: 10.1111/area.12419 (дата звернення: 22.08.2020).
15. Mestanza-Ramón, C., Capa, S., Saavedra, F., Paredes, R. (2019). Integrated Coastal Zone Management in Continental Ecuador and Galapagos Islands: Challenges and Opportunities in a Changing Tourism and Economic Context. Sustainability. (in English). DOI: 10.3390 / su11226386 (дата звернення: 22.08.2020).
16. Moser, S.C., Williams, S.J., & Boesch, D.F. (2012). Wicked challenges at land’s end: managing coastal vulnerability under climate change. Annual Review of Environmental Resources, 37, 51–78. (in English). DOI: 10.1146/annurev-environment-021611-135158 (дата звернення: 22.08.2020).
17. Napadovska, H.Yu., Pylypenko, I.O. (2018). Spatial analysis of the process of association of territorial communities. Materials of the international scientific and practical conference. Kharkiv: Karazin Kharkiv National University, 181–183. [Нападовська, Г.Ю., Пилипенко, І.О (2018). Просторовий аналіз процесу об’єднання територіальних громад, Матері- али міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. (м. Харків, 8–9 листопада, 2018 р.). Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 181–183. (in Ukrainian)].
18. Napadovska, Н. (2019). Features of agricultural development in the context of decentralization (in the case of the Кherson region). Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Geographical Sciences”, (10), 48–55 [Нападовська, Г.Ю. (2019). Особливості сільського розселення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, (10), 48–55. (in Ukrainian)]. DOI: 10.32999/ksu2413-7391/2019- 10-7 (дата звернення: 22.08.2020).
19. Oliynyk, Ya.B., Ostapenko, P.O. (2016). Formation of capable local communities in Ukraine: benefits, risks, threats. Ukrainian Geographical Journal, (4), 37–43. [Олійник, Я.Б., Остапенко, П.О. (2016). Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози. Український гео- графічний журнал, (4), 37–43. (in Ukrainian)].
20. On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Government in Ukraine: the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2014). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Tex [Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. (2014). Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
21. Ormaza, F. & Castro, D. (2020). COVID-19 impacts on beaches and coastal water pollution: Management proposals post pandemic. (in English) DOI: 10.13140 / РГ.2.2.29115.23841 (дата звернення: 22.08.2020).
22. Seekamp, E., Jurjonas, M. & Bitsura- Meszaros, K. (2019) Influences on coastal tourism demand and substitution behaviors from climate change impacts and hazard recovery responses. Journal of Sustainable Tourism, 27(5), 629–648 (in English). DOI: 10.1080/09669582.2019.1599005 (дата звернення: 22.08.2020).
23. Tavriya tourist cluster – new opportunities of tourist Kherson. (2014). URL: https://khoda. gov.ua/tavricheskijj-turisticheskijj-klaster-novyevozmojnosti- turisticheskojj-hersonshhiny1-uk [«Таврійський туристичний кластер» – нові можливості туристичної Херсонщини (2014). Retrieved from: https://khoda.gov.ua/tavricheskijj-turisticheskijjklaster- novye-vozmojnosti-turisticheskojjhersonshhiny1- uk (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
24. Tourism development in new communities, tourist hub. (2018). URL: http://decentralization. uacrisis.org/tourhub [Розвиток туризму в умовах нових громад, туристичний хаб. (2018). Retrieved from: http://decentralization.uacrisis.org/tourhub (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
25. Udovychenko, V., Melnychuk, A., Gnatiuk, O., Ostapenko, P. (2017). Decentralization reform in Ukraine: assessment of the chosen transformation model, European Spatial Research and Policy (24,1) (in English). DOI: 10.1515/esrp-2017-0002 (дата звернення: 22.08.2020).
26. Ukraine’s Sustainable Development Strategy till 2030. Project. (2017). URL: https://www.undp. org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_ Strategy_v06-optimized.pdf [Стратегія розвитку України до 2030 року. Проєкт. (2017). Retrieved from: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/ docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized. pdf (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
27. Walsh, C., Döring, M. (2018). Cultural geographies of coastal change. Area, 50, 2, 146–149. (in English). DOI: 10.1111/area.12434 (дата звернення: 22.08.2020).
28. Yeh, S.-S. (2020). Tourism recovery strategy against COVID-19 pandemic. Tourism Recreation Research. 1(7). DOI: 10.1080/02508281.2020.1805933 (дата звернення: 22.08.2020).
29. Zenker, S., Kock, F.. (2020). The coronavirus pandemic – a critical discussion of a tourism research agenda. Tourism Management. 81. 104164. (in English). DOI: 10.1016/j.tourman.2020.104164 (дата звернення: 22.08.2020).
Опубліковано
2020-12-10
Сторінки
54-62
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ