ГРЕЦІЯ ЯК КРАЇНА ТУРИЗМУ

Ключові слова: Греція, туризм, природа, море, історія, Всесвітня спадщина, острови

Анотація

Наведено опис природних особливостей Греції, які визначають привабливість цієї країни для туризму, а саме величезна довжина морського узбережжя, тепла і чиста морська вода, посушливий субтропічний клімат, чудові гірські ландшафти. Створено об’ємне зображення території Греції, яке дає добре уявлення про її переважно гірський рельєф. Подано короткі відомості про найбільші грецькі півострови та острови. Наведено найважливіші дані про населення країни, стан економіки, а також значну роль туристичної сфери. Показано обсяг грошових надходжень, які Греція отримує від туризму. Наведено відомості про багатство країни на історико-культурну спадщину. Згадано найвідоміші об’єкти, що занесені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Досліджено динаміку туристичних потоків у цю країну. Показано, що до 2019 р. включно кількість іноземних туристів більш як утричі перевищувала чисельність населення Греції. Істотне падіння трапилося в 2020 р., що пов’язано з пандемією Covid-19. Зазначено, що найбільше туристів прибуває у цю країну з Німеччини, дещо менше – зі Сполученого Королівства. Наведено відомості про чисельність українських туристів, що відвідують Грецію. Їх частка порівняно невелика – менше 1% загального обсягу. Наведено аналіз чинників того, чому українські туристи значно частіше відвідують Туреччину. Головним із них є те, що вартість відпочинку в Греції приблизно в півтора рази вища. Наведено відомості про пасажиропотік місцевих аеропортів, які дають змогу з’ясувати найпопулярніші регіони для відпочинку. Описано маршрути авіасполучення Греції з найбільшими містами України. Згадано українські авіакомпанії, які виконують ці рейси. Наведено дані про вартість відпочинку в пік туристичного сезону 2021 р. Висвітлено особливості відпочинку в найбільш популярних туристичних регіонах, зокрема на островах Корфу, Крит і Родос. Наведено відомості про пляжі в Греції. Зазначено, що за кількістю пляжів, що мають Блакитний прапор (понад 500), країна займає друге місце в світі після Іспанії. Наведено опис температури морської води в різних регіонах, а також чинників що на неї впливають.

Посилання

1. Браун Р. (2003). Путеводитель по Греции. Москва : АЯКС-ПРЕСС. 420 с. [Brown R. (2003). Putevoditel po Gretsii. Moskow: AJAKS-PRESS. 420 p.] (in Russian).
2. Дурандо Ф. (2001). Греция: альбом-путеводитель. Москва. 216 с. [Durando F. (2001). Gretsia: albom-putevoditel. Moskva,. 216 p.]. (in Russian).
3. Константія Д. (2014). Роль міжнародного туризму в економіці Греції. Формування ринкових відносин в Україні. № 12(163). С. 187–192 [Konstantia D. (2014). Rol mizhnarodnoho turizmu v ekonomitsi Gretsii. Formuvannja rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 12 (163), 187–192] (in Ukrainian). URL : file:///C:/Users/123/Downloads/rol-mizhnarodnogoturizmu-v-ekonomitsi-gretsiyi.pdf (дата звернення 13.08.2021).
4. Кун М.А. (2008). Легенди і міфи Стародавньої Греції. Харків : Фоліо. 441 с. [Kun M.A. (2008). Lehendu i mifu Starodavnjoi Hretsii. Harkiv : “Folio”. 2008. 441 p.]. (in Russian).
5. Проватакіс Т.М. Метеори. Історія монастирів та чернецтва. Афіни: Michalis Toubis. 112 с. [Provatakis T.M. Meteory. Istoria monastyriv ta chernetstva. Afiny. Michalis Toubis. 112 p.]. (in Ukrainian).
6. Хуссамов Р.Р., Насибуллин И.У. (2020). Международный туризм как вид рекреации и отрасль экономики: пример Греции. Петербургский экономический журнал. № 3. С. 104–109. [Hussamov R.R., Nasibullin I.U. (2020). Mezhdunarodnyi tourism kak vid rekreatsii i otrasl ekonomiky: primer Hretsii. Peterburskyi ekonomicheskyi zhurnal. 2020. 3. 104–109]. (in Russian).
7. Paradimitriou D.B., Nikiforos M., Ziezza G. (2014). Will tourism save Greece? Stategic Analysis. August 2014. Р. 1–10. URL : file:///D:/Viktor/Article/2021/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F/sa_gr_8_14.pdf (дата звернення 13.08.2021).
8. Офіційний сайт ЮНЕСКО. Режим доступу: whc.unesco.org [Official site of UNESCO. Access mode: whc.unesco.org] (дата звернення 13.08.2021).
9. Сайт Державної прикордонної служби України. Режим доступу: URL : https://dpsu.gov.ua/ua/news/2020-y-kudi-podorozhuvali-naychastisheukrainci-zvidki-pribuvali-inozemci/ [Website of the State Border Guard Service of Ukraine. Access mode: https://dpsu.gov.ua/ua/news/2020-y-kudi-podorozhuvali-naychastishe-ukrainci-zvidki-pribuvali-inozemci/] (дата звернення 13.08.2021).
10. Сайт книги фактів Центрального розвідувального управління США. URL : https://www.cia.gov/the-world-factbook/ [The site of the book of facts of the US Central Intelligence Agency. Access mode: https://www.cia.gov/the-world-factbook/] (дата звернення 13.08.2021).
11. Сайт статистичного управління Греції щодо відвідування країни. URL : https://www.statista.com/statistics/444847/total-number-of-inbound-visitorsin-greece [Website of the Statistical Office of Greece on country visits. Access mode: https: //www.statista.com/statistics/444847/total-number-of-inbound-visitors-in-greece] (дата звернення 13.08.2021).
12. Сайт статистичного управління Греції щодо обсягів зовнішнього боргу. URL : https://www.statista.com/statistics/270409/nationaldebt-of-greece [Website of the Greek Statistical Office on External Debt. Access mode: https://www.statista.com/statistics/270409/national-debt-of-greece] (дата звернення 13.08.2021).
13. Динаміка обсягів туризму в Греції. URL : https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/10/20-10_X-Ray_2017-2019-1.pdf [Dynamics of tourism in Greece. Access mode: https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/10/20-10_X-Ray_2017-2019-1.pdf] (дата звернення 13.08.2021).
14. Сайт Блакитного прапора. URL : https://www.blueflag.global/all-bf-sites [Blue Flag website. Access mode: https://www.blueflag.global/all-bf-sites] (дата звернення 13.08.2021).
15. World Sea Temperatures. URL : https://www.seatemperature.org (дата звернення 13.08.2021).
16. Windy: Wind map & weather forecast. URL : https://www.windy.com (дата звернення 13.08.2021).
Опубліковано
2022-01-19
Сторінки
59-66
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ