ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЛІСОВИМ ПОКРИВОМ

  • А.А. Мельник
  • М.О. Ячнюк
Ключові слова: ГІС, лісовий покрив, космічні знімки

Анотація

Метою роботи є дослідження просторово-часових особливостей лісових ресурсів засобами ГІС-технологій території Селятинської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області. Кількісні показники часового розподілу зникнення деревного покриву онлайн-ресурсу Global Forest Watch для території громади з 2001 по 2020 рік показали, що найнижчі значення площі були характерні на початок 2000-х років, зокрема у 2001 р. показник становив 53 га, а найвищим він був у 2007 р. і становив 426 га. Протягом 2001–2021 років загальна площа втрати становила 4398 га. Проаналізовано дані електронного реєстру лісорубних квитків на заготівлю деревини Державного агентства лісових ресурсів України. Завдяки функціональним можливостям геопорталу вдалось виділити межі Путильського лісового господарства, Селятинського лісництва з позначеними межами лісництв, кварталів, виділів та рубок. Визначена площа виділених ділянок, які піддавались вирубці, становить 18,64 га. Здійснено дешифрування та аналіз космічних знімків Sentinel 2 в географічній інформаційній системі QGIS. У 2021 р. було виявлено на територіях під лісовим покривом ділянки із вирубкою лісової рослинності. Для оцінки просторово-часових змін лісовкритих площ території досліджень здійснено порівняння серії космознімків та проведено ручне дешифрування. Виділено майже 30 ділянок загальною площею близько 110 га. Було створено окремий векторизований тематичний шар ділянок за 2016 р. Результат показав, що кількість виділених об’єктів становила 68 одиниць загальною площею майже 251 га. За аналогічний період, за даними онлайн-ресурсу Globalforestwatch, площа під вирубкою становила 253 га. Це підтверджує вдале використання ГІС у цілях просторово-часового аналізу лісовкритих площ. Проаналізовано імпортовані в ГІС знімки Sentinel 2 (Еarthexplorer), на яких вдалось виділити ділянки із вирубкою, та космічні знімки популярних геоплатформ. Встановлено, що більшість космознімків є застарілими, а геооб’єкти, що на них, не зовсім відповідають їхньому сучасному стану. Причому на деяких геоплатформах космічні знімки не оновлювались декілька років.

Посилання

1. Бурштинська, Х.В., Поліщук, Б.В., & Ковальчук, О.Ю. (2013). Дослідження методів класифікації лісів з використанням космічних знімків високого розрізнення. Геодезія, картографія і аерофотознімки, 78, 101–110. [Burshtynska, H.V., Polishchuk, B.V., & Kovalchuk, O.Yu. (2013). Investigation of forest classification methods using high-resolution space images. Geodesy, cartography and aerial, 78, 101–110.]
2. Жолобак, Г.М. (2010). Вітчизняний досвід супутникового монітору лісових масивів України. Космічна наука і технологія, 16, 46–54. [Zholobak, G.M. (2010). Domestic experience of the satellite monitor of forests of Ukraine. Space Science and Technology, 16, 46–54].
3. Зацерковний, В.І., Тішаєв, І.В, Віршило, І.В., & Демидов, В.К. (2016). Геоінформаційні системи в науках про Землю. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 510 с. [Zatserkovny, V.I, Tishaev, I.V, Vershilo, I.V, & Demidov, V.K (2016). Geographic information systems in the Earth sciences. Nizhyn: NDU M. Gogol, 510 p.].
4. Косенко, Ю.Ю., & Сонько, С.П. (2013). Геоінформаційні системи в охороні довкілля, сільському та лісовому господарстві. Умань: УНУС, 127 с. [Kosenko, Yu.Yu., & Sonko, S.P (2013). Geographic information systems in environmental protection, agriculture and forestry.Uman: UNUS, 127 p.].
5. Лесів, М.Ю., Щепащенко, Д.Г., Швиденко, А.З., Бунь, Р.А. (2012). Побудова карти лісів України за даними глобальних цифрових карт земельного покриву. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 22.9, 24–30. [Lesiv, M.Yu., Shchepashchenko, D.G., Shvydenko, A.Z., & Bun, R.A. (2012). Construction of a map of Ukraine’s forests according to global digital land cover maps. Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, 22.9, 24–30].
6. Миклуш, C.І., Горошко, М.П., & Часковський, О.Г. (2006). Геоінформаційні системи в лісовому господарстві : навчальний посібник. Львів: НЛТУ України, 128 с. [Miklush, C.I., Goroshko, M.P, & Chaskovsky, O.G (2006). Geographic information systems in forestry: textbook. Lviv: NLTU of Ukraine, 128 p.].
7. Миронюк, В.В. (2020). Інвентаризація рівнинних лісів України за даними супутникової зйомки: монографія. Харків: АТ «Харківська книжкова фабрика «ГЛОБУС», 240 с. [Mironyuk, V.V (2020). Inventory of plain forests of Ukraine according to satellite imagery. Monograph. Kharkiv: JSC “Kharkiv Book Factory” GLOBUS”. 240 p.].
8. Миронюк, В.В. (2015). Перспективи використання методу класифікації космічних знімків для лісової інвентаризації України. Збалансоване природокористування, 2, 9–15. [Mironyuk, V.V (2015). Prospects for the use of the method of classification of space images for the forest inventory of Ukraine. Balanced Nature Management, 2, 9–15].
9. Слободяник, М.П. (2014). Використання методів ДЗЗ та ГІС-технологій для моніторингу лісових ресурсів. Вісник геодезії та картографії, 1, 27–31. [Slobodyanik, M.P. (2014). Using remote sensing methods and GIS technologies for monitoring forest resources. Bulletin of Geodesy and Cartography, 1, 27–31].
10. Цуняк, А.М., Часковський, О.Г., & Король, М.М. (2013). Розподіл наземного вкриття Стрийсько-Сянської Верховини на основі супутникових знімків LANDSAT. Науковий вісник НЛТУ України, 23, 27 – 32. [Tsunyak, A.M, Chaskovsky, O.G, & Korol, M.M (2013). Distribution of the ground cover of the Stryj-Sian Verkhovyna on the basis of LANDSAT satellite images. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23, 27–32].
Опубліковано
2022-07-15
Сторінки
32-39
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ