КЛАСИФІКАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • М.Д. Заячук
Ключові слова: фермерські господарства України, Херсонська область, класифікація фер- мерських господарств, тип і час утворення, розміри ферм, землезабезпеченість, зайнятість трудових ресурсів, виробничо-територіальні типи, глибина спеціалізації, рентабельність виробництва, рівень товарності, рівень продуктивності

Анотація

У суспільно-географічних дослідженнях фермерських господарств, з метою оцінки їх функ- ціонування та розроблення перспектив розвитку, доцільно застосовувати методи класифікації – систематику об’єктів за кількісними ознаками, і типізацію – за якісними. На початкових етапах дослідження з метою систематизації фермерських господарств застосовують описову класифікацію та згруповують їх за певними ознаками. Пропонується класифікувати фермерські господарства за типом утворення, часом утворення, розміром фермерських господарств, землезабезпеченістю, особливостями зайнятості трудових ресурсів, валовими зборами й урожайністю окремих сільськогосподарських культур, за обсягами виробництва продукції тваринництва і за поголів’ям свійських тварин, виробничо-територіальними типами, глибиною спеціалізацією, обсягами виробництва сільськогосподарської продукції, рентабельністю діяльності, рівнями товарності та продуктивності виробництва тощо.

Найбільш поширеними в Херсонській області є фермерські господарства сімейного типу, що утворені під час першого періоду становлення фермерства (1992–1999 рр.), значних розмірів (50–500 га), з використанням найманої праці, багатогалузеві, виробничо-територіальних типів зернового господарства, вирощування соняшника й овочівництва, пересічної рентабельності, середні та незначні за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції, пересічної та низької продуктивності.

Посилання

1. Заячук М.Д. Геопросторова організація фермерського укладу України : [монографія] / М.Д. Заячук. – Чернівці : Букрек, 2015. – 520 с.
2. Статистичний збірник «Сільське господарство Херсонщини» / Головне управління статистики в Херсонській області. – Херсон, 2015 – 160 с.
3. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження : методологія, методи, методики : [навч. посібн. для студ. географ. та економ. cпец. навч. закладів] / О.Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005.– 632 с.
4. Розвиток різноукладності на селі : особливості, проблеми / В.В. Юрчишин, А.М. Шевченко, В.Х. Брус та ін.., за ред. В.В. Юрчишина – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 446 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
50-55
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ