ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНД ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ І ТУРИСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ

  • О.В. Ільїна
  • Л.П. Бояр
  • Т.В. Ткачук
Ключові слова: бренд, туристичний бренд, брендинг, логотип країни, слоган

Анотація

У статті узагальнено та систематизовано інформацію про туристичний бренд як інструмент підвищення іміджу і туристичних можливостей України. Розглянута сутність понять «бренд», «туристичний бренд країни», «туристичний бренд міста», з’ясовано роль брендингу в підвищенні привабливості території для туристів, систематизовано інформацію про туристичні бренди країн із найвищими показниками туристичних потоків, проаналізовано смислову концепцію туристичного бренду України, її окремих міст і регіонів.

Посилання

1. Визгалов Д. Брендинг города / Д. Визгалов. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2011. – 160 с.
2. Карягін Ю. Маркетинг турпродукту / Ю. Карягін, З. Тимошенко, Т. Демура. – К. : Кондор, 2009. – 394 с.
3. Кучеренко К. Міжнародний туристичний бренд країни : понятійно-категорійна сутність / К. Кучеренко // Наука й економіка. – 2013. – № 4. – С. 126–133.
4. Миронов Ю. Оцінювання ефективності туристичного брендингу міста / Ю. Миронов, М. Миронова // Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей VI Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 29 березня 2017 р.). – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 3–5.
5. Музиченко-Козловська О. Туристичний брендинг : сутність, складові та переваги / О. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 797. – С. 396–402.
6. П’янкова О. Бренди та торгові марки : сутність понять, функції, класифікація / О. П’янкова // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки : [кол. моногр.]. – Умань, 2012. – Ч. 2. – С. 204–214.
7. Тєлєтов О. Дослідження та перспективи розвитку туристичного бренда України / О. Тєлєтов, В. Зарубіна, О. Тімашова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 1. – С. 27–42.
8. Керівні принципи туристичного бренду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goodgoodbrands.com/files/ukraine/ukraine_tourist_brand_brandbook_UKR_web.pdf.
9. Логотип Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Логотип_Львова.
10. Основи візуальної комунікації бренду міста Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kievcity.gov.ua/done_img/f/Kyiv%20Brand%20book.pdf.–17.09.17.
11. Туристичний бренд України : концепція, месенджі, графіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wikicitynomica.org/future/turistichniy-brend-ukraini-kontseptsiya.html.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
185-191
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ