ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

  • О.З. Байтеряков
Ключові слова: культурологічний підхід в освіті, географічний зміст, етапи уроку, методичні прийоми

Анотація

У статті запропоновано модель системного застосування живописних творів на уроках геогра- фії, визначено їх географічний зміст, обґрунтовано методичну доцільність та особливості застосування творів живопису на різних етапах уроків.

Посилання

1. Взаимосвязь литературы, изобразительного искусства на уроках географии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lit-yaz.ru/geografiya/38241/index.html.
2. Мелько Л.Ф. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників: автореферат дис. … на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Л.Ф. Мелько. – К., 2003. – 34 с.
3. Поваляева Л.В. Использование произведений живописи на уроках географи / Л.В. Поваляева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%
82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/314147.
4. Речкунова Т.А. Культурологический подход в преподавании географии / Т.А. Речкунова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mygeograph.ru/kulturologicheskij-podxod-vprepodavanii-geografii.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
254-260
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА